9912

סלון פינתי
2 מנגנונים חשמליים
כולל בר
בריפוד Leather Gel
מידות: 333/300
מחיר: 11,000 ש"ח