5119

מערכת ישיבה 3+2
4 מנגנוני ריקליינר
מידות תלת: ר-210  ע- 102 ג-102
מידות דו : ר-170  ע-102  ג-102