9783

סלון 3+2+1 מבד
4 רקליינרים
תלת: 192   *90*96
דו :      142*90*96
כורסה  : 92*90*96

אופציה לסלון עם מיטה בתלת