1522

סלון מבד 3+2
תלת: 212*91*93
דו:     182*91*93