6121

סלון 3+2
בריפוד עור
תלת : 190*90*90
דו:      150*90*90