8279

סלון 3+2
4 ריקליינרים
ביחידת הדו מנגנון שיוט
מגוון גדול של צבעים
בריפוד  מבד וגם בעור
תלת: 220*100*100
דו:     165*100*100