9368

סלון 3+2
בריפוד בד
תלת: 218*97*94
דו:    167*97*94