6105

סלון 3+2
בריפוד עור
תלת : 190*90*90
דו :    150*90*90